Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności została ostatnio zaktualizowana 30 grudnia 2021 r.

Humoq zobowiązuje się do ochrony prywatności wszystkich odwiedzających naszą witrynę i aplikacje, w tym użytkowników powyżej wiek 13 ("Użytkownicy ogólni") i użytkownicy poniżej 13 roku życia ("Użytkownicy dzieci").

Niniejsza polityka prywatności ("Polityka prywatności" lub "Polityka" ) ma na celu zapewnienie przejrzystości praktyk i zasad prywatności Humoq dotyczących informacji, które zbieramy od ogólnych użytkowników za pośrednictwem naszej platformy internetowej Humoq.pl, aplikacji mobilnych, usług Humoq Publishing i innych. informacje, które możemy zbierać od użytkowników dziecięcych za pośrednictwem witryn i aplikacji przeznaczonych dla ogółu odbiorców ("Witryna publiczna Humoq"), a także za pośrednictwem naszej oddzielnej witryny Kids.Humoq.pl ("Witryna Humoq dla dzieci").

< p> Witryna Humoq Ogólna i Witryna Humoq dla dzieci (razem "Witryna Humoq") są i są własnością Humoq BV (określanych w niniejszej Polityce jako "Humoq", "my", "nasze " albo my"). BV ("Humoq") jest spółką utworzoną zgodnie z prawem norweskim.

Korzystając z publicznej witryny Humoq, wyrażasz zgodę na przestrzeganie i przestrzeganie niniejszej Polityki prywatności oraz zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, wykorzystywania i ujawniania Twoich informacji i danych zgodnie z warunkami niniejszej Polityki prywatności. Jeśli nie akceptujesz niniejszej Polityki prywatności, nie korzystaj ze Strony Humoq. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem prawnym, zezwalając swojemu dziecku (dzieciom) na korzystanie z Witryny Humoq Kids, zgadzasz się na warunki niniejszej Polityki prywatności w imieniu swojego dziecka.

Aby zapoznaj się z naszymi praktykami dotyczącymi prywatności specyficznymi dla witryny Humoq Kids i użytkowników dzieci, kliknij tutaj. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected].

1. Informacje ogólne

Wszystkie funkcje Witryny Humoq mogą być używane przez Użytkowników bez konieczności rejestracji. Od użytkowników nie są wymagane żadne dane osobowe (takie jak adresy e-mail i numery telefonów). Humoq może zbierać pewne dane elektroniczne (takie jak adres IP Użytkownika, pliki cookie lub identyfikator urządzenia).

Gdy Użytkownik kliknie, aby opuścić Stronę Humoq Kids, Humoq może próbować powiadomić Użytkownika, że opuszczenia Witryny Humoq Kids oraz że niniejsza Polityka Prywatności przestanie obowiązywać. Gdy Użytkownik podaje dane osobowe w dowolnej witrynie internetowej lub aplikacji strony trzeciej, przetwarzanie takich danych osobowych będzie podlegać wszelkim zasadom ochrony prywatności mającym zastosowanie do tej witryny/aplikacji. W żadnym wypadku Humoq nie będzie działać jako Administrator Danych ani Przetwarzający takie dane osobowe.

2. Gromadzenie danych i cele

Nasze serwery automatycznie rozpoznają nazwy domen i adresy IP odwiedzających (numery przypisane do komputerów w Internecie). Witryna Humoq może gromadzić anonimowe "dane o ruchu", które nie identyfikują Cię osobiście, ale dane te mogą być pomocne w celach marketingowych lub w ulepszaniu oferowanych przez nas usług.

Kiedy Twój komputer lub urządzenie mobilne komunikuje się z naszymi serwerami internetowymi (na przykład, gdy odwiedzasz Witrynę Humoq), nasze serwery internetowe automatycznie zbierają informacje o użytkowaniu. Takie informacje o użytkowaniu obejmują informacje o tym, w jaki sposób nasi odwiedzający korzystają z Witryny Humoq i poruszają się po niej. Może obejmować liczbę i częstotliwość odwiedzających każdą stronę internetową oraz długość ich pobytu, typ przeglądarki i dane strony odsyłającej identyfikujące stronę odwiedzaną przed i po odwiedzeniu naszej Witryny.

Informacje o ruchu mogą być również udostępniane partnerów i reklamodawców w formie zbiorczej i anonimowej. Więcej informacji na temat udostępniania informacji znajduje się w rozdziale 7.

Ponadto reklamodawcy w publicznej witrynie Humoq mogą otrzymywać informacje gromadzone przez pliki cookie w celach reklamowych. Więcej informacji na temat korzystania z plików cookie można znaleźć poniżej.

3. Przechowywanie danych

Humoq może przechowywać dane użytkowników w następujących celach:

Aby ulepszać witrynę Humoq i opracowywać nowe funkcje;
W celu obsługi kolejnych zapytań dotyczących obsługi klienta;
Aby zwiększyć bezpieczeństwo i ochronę Witryny Humoq; lub
Przestrzegać naszych zobowiązań prawnych.
Będziemy przechowywać Twoje dane tak długo, jak będzie to konieczne do celów, dla których te dane zostały zebrane.

4. Gry stron trzecich

Niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych przez administratorów danych innych niż Humoq, takich jak zewnętrzni dostawcy gier na Stronie Humoq. Odpowiedni dostawca takiej gry strony trzeciej jest odpowiedzialny za zapewnienie, że przetwarzanie danych osobowych w kontekście gry jest zgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Ogólnie rzecz biorąc, Humoq nie zezwala na treści stron trzecich dostawcom zbierania danych osobowych o Użytkownikach. Jeśli jednak jakiekolwiek dane osobowe mają być gromadzone przez zewnętrznego dostawcę treści, Humoq będzie wymagał umownie, aby przetwarzanie danych osobowych w kontekście gry było zgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

< h2>5. Pliki cookie

Podobnie jak wiele stron internetowych i aplikacji, ta Witryna Humoq korzysta z "plików cookie", które są zapisywane na komputerze użytkownika. Ponadto sieci zewnętrzne ("Reklamodawcy") obsługujące reklamy w Witrynie Humoq mogą używać plików cookie. Pliki cookie to sposób na zapamiętanie, kim jesteś. Plik cookie to mały plik tekstowy, który jest przechowywany na dysku twardym komputera lub tymczasowo przechowywany w pamięci komputera. Istnieją dwa rodzaje plików cookie: "sesyjne" i "trwałe". Sesyjne pliki cookie są usuwane z komputera po zamknięciu przeglądarki. Trwałe pliki cookie przechowują informacje do późniejszego wykorzystania jutro, w przyszłym tygodniu, w przyszłym miesiącu lub po wygaśnięciu.

Humoq i jego Reklamodawcy mogą używać plików cookie lub podobnych technologii w celu ulepszenia i personalizacji Twojego doświadczenia w witrynie Humoq, w tym:

obsługi i ulepszania ofert w Witrynie Humoq;
Aby pomóc zweryfikować Twoją tożsamość podczas korzystania z Witryny Humoq;
zapamiętać Twoje preferencje;
zapewnić i pomóc w pomiarze i badaniu skuteczności oferty Humoq;
personalizować treści dostarczane Ci za pośrednictwem Humoq Strona; oraz
w celu wyświetlania reklam kierowanych.
Aby uzyskać informacje na temat korzystania z plików cookie w witrynie Humoq Kids, zapoznaj się z sekcją Użytkownicy dzieci poniżej.

Użytkownicy mogą odmówić do zapisywania plików cookies lub ich usunięcia poprzez zmianę ustawień przeglądarki na swoim komputerze. Zalecamy, aby użytkownik odwiedził stronę internetową dostawcy przeglądarki, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak zmienić ustawienia przeglądarki internetowej.

Użytkownik może również zdecydować o usunięciu zainstalowanych plików cookie. Użytkownicy mogą to zrobić w następujący sposób:

Internet Explorer
Usuń istniejące technologie śledzenia za pomocą podopcji "Opcje internetowe" w menu "Narzędzia" przeglądarki lub poprzez monitowanie funkcji wsparcia przeglądarki. Wyłącz przyszłe technologie śledzenia za pomocą tych samych elementów sterujących przeglądarki. Dodatkowe informacje dotyczące wyłączania większości technologii śledzenia mogą być dostępne za pośrednictwem funkcji pomocy przeglądarki. (Więcej informacji można znaleźć w sekcji "Pomoc" przeglądarki).

Google Chrome
Usuń istniejące technologie śledzenia za pomocą podopcji "Wyczyść dane przeglądania..." w przeglądarce Opcja menu "Narzędzia" lub zgodnie z instrukcją obsługi przeglądarki. Wyłącz przyszłe technologie śledzenia za pomocą tych samych elementów sterujących przeglądarki. Dodatkowe informacje dotyczące wyłączania większości technologii śledzenia mogą być dostępne za pośrednictwem funkcji pomocy w przeglądarce. (Zapoznaj się z sekcją "Pomoc" przeglądarki, aby uzyskać więcej informacji.)

Mozilla Firefox
Usuń istniejące technologie śledzenia za pomocą podopcji "Wyczyść najnowszą historię…" w "Historii" przeglądarki " lub zgodnie z instrukcją obsługi przeglądarki. Wyłącz przyszłe technologie śledzenia za pomocą tych samych elementów sterujących przeglądarki. Dodatkowe informacje dotyczące wyłączania większości technologii śledzenia mogą być dostępne za pośrednictwem funkcji pomocy w przeglądarce. (Zapoznaj się z sekcją "Pomoc" przeglądarki, aby uzyskać więcej informacji).

Możesz sprawić, by urządzenie, z którego korzystasz, aby uzyskać dostęp do witryny Humoq, ostrzegało Cię, gdy plik cookie lub większość innych technologii śledzenia (innych niż pliki cookie Flash) są ustawione lub możesz wyłączyć takie alerty. Odbywa się to za pośrednictwem przeglądarki na urządzeniu, z którego korzystasz w celu uzyskania dostępu do Witryny. Dodatkowe informacje na temat alertów i ich usuwania mogą być dostępne za pośrednictwem funkcji wsparcia przeglądarki.

Należy pamiętać, że usunięcie, odrzucenie, wyłączenie lub wyłączenie technologii śledzenia za pomocą powyższych opcji nie spowoduje usunięcia plików cookie Flash. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie Flash i sposobu ich usuwania z komputera, odwiedź witrynę Adobe.

Należy pamiętać, że dostęp do niektórych obszarów i funkcji Witryny Humoq można uzyskać tylko w połączeniu z technologiami śledzenia i wyłączeniem Technologie śledzenia mogą uniemożliwić dostęp do takich treści.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące plików cookie, skontaktuj się z nami pod adresem privacy@humoq .com.

6. Łącza do witryn internetowych osób trzecich

Publikalna witryna Humoq świadomie zawiera łącza do następujących witryn internetowych osób trzecich. Nazwy tych stron internetowych osób trzecich są powiązane z ich politykami prywatności.

YouTube
Facebook
Instagram
Co się dzieje
emocje
skiff
Niektóre gry innych firm opublikowane w publicznej witrynie Humoq i witrynie Humoq dla dzieci link do stron internetowych osób trzecich. Humoq wykorzystuje technologię i ludzi do monitorowania tych linków pod kątem nieodpowiednich treści, ale nie ma pełnej kontroli nad grami stron trzecich w Witrynie Humoq.

7. Udostępnianie informacji

Humoq może udostępniać Twoje trwałe identyfikatory stronom trzecim, takim jak partnerzy biznesowi, jeśli:

Bezpieczeństwo: możemy publikować informacje o naszych Użytkownikach, w tym adres IP, przy ponownym wymagane przez prawo, na żądanie władz prowadzących dochodzenie lub w celu sprawdzenia lub wyegzekwowania zgodności z politykami i obowiązującymi przepisami prawa regulującymi Witrynę Humoq. Możemy również ujawnić takie informacje o użytkowniku, jeśli uważamy, że ujawnienie jest konieczne w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Humoq lub naszych powiązanych partnerów biznesowych, naszych klientów lub innych osób.

Informacje zbiorcze: Możemy ujawniać nie -identyfikowanie zagregowanych statystyk użytkowników stronom trzecim w różnych celach, w tym w celu ujawnienia naszych usług potencjalnym partnerom i innym stronom trzecim. Przykłady takich danych nieosobowych obejmują liczbę użytkowników, którzy odwiedzili tę Witrynę Humoq lub grali w konkretną grę na tej Witrynie w określonym czasie.

Reklama: możemy udostępniać informacje techniczne, takie jak adres IP lub identyfikator urządzenia u naszych partnerów reklamowych. W przypadku reklam na publicznej witrynie Humoq informacje te mogą być wykorzystywane do tworzenia reklam lub profilowania behawioralnego. Aby reklamować się w witrynie Humoq Kids, informacje te będą udostępniane wyłącznie w celu wyświetlania reklam kontekstowych i ograniczania częstotliwości reklam.

8. Międzynarodowe transfery danych

Humoq może współpracować ze stronami trzecimi spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i przekazywać dane o Tobie do ich krajów zamieszkania. Kiedy udostępniamy dane osobowe pochodzące z UE organizacji spoza EOG, będziemy to robić na podstawie standardowych klauzul umownych UE, za Twoją zgodą lub dlatego, że takie przekazanie jest konieczne do wykonania umowy.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych zasad dotyczących międzynarodowego przesyłania danych, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected].

9. Użytkownicy podrzędni

Zdajemy sobie sprawę, jak ważna jest ochrona prywatności dzieci i zachęcamy rodziców do regularnego sprawdzania i monitorowania korzystania przez ich dzieci z aktywności online. Z tego powodu stworzyliśmy oddzielne, odpowiednie do wieku użytkowników dzieci za pośrednictwem Witryny Humoq Kids lub przez bramkę wiekową w niektórych grach w Publicznej Witrynie Humoq: możesz zostać przedstawiony w wieku zgodnym z prawem. ekran podczas uruchamiania gry. Gdy pojawi się ten ekran wieku, ważne jest, aby określić prawidłowy wiek. W oparciu o informacje o wieku użytkownika i ustawienia urządzenia Humoq nie przetwarza danych osobowych dzieci poniżej minimalnego limitu wieku (użytkownicy podrzędni) określonego przez ustawodawstwo w poszczególnych jurysdykcjach dotyczące reklamy behawioralnej.

Wiek użytkowników dziecięcych - ograniczone wrażenia z gier na publicznej stronie Humoq i na stronie Humoq Kids wspierają i są zgodne z Ustawą o ochronie prywatności dzieci w Internecie ("COPPA"). Drzwi w witrynie Humoq General i witrynie Humoq Kids nie będą żądać żadnych danych osobowych od Użytkowników-dzieci. Wszelkie reklamy wyświetlane w Witrynie Humoq Kids i Witrynie Humoq Kids ani jakakolwiek rejestracja w doświadczeniach Użytkowników Dzieci nie są wymagane. Gry z ograniczeniami wiekowymi na publicznej stronie Humoq są odpowiednie dla wieku. Witryna Humoq Kids i gry z ograniczeniami wiekowymi Użytkowników w ramach publicznej Witryny Humoq nie będą wyświetlać reklam ukierunkowanych behawioralnie ani nie będą umożliwiać korzystania z nich stronom trzecim. W tym celu należy monitorować działania Użytkowników-dzieci.

Witryna Humoq Kids i gry z ograniczeniami wiekowymi Użytkowników-dzieci w Witrynie Publicznej Humoq mogą gromadzić i wykorzystywać adresy IP i inne trwałe identyfikatory, w tym pliki cookie, od użytkowników niepełnoletnich, ale tylko w celu wsparcia naszych wewnętrznych operacji, aby nam pomóc:

Określ, czy jesteś dzieckiem, czy osobą dorosłą dla celów ochrony danych, aby określić wymogi prawne dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych
Utrzymywanie lub analizowanie działania witryny Humoq Kids
Komunikacja sieciowa
Uwierzytelnianie użytkowników witryny Humoq Kids lub dostosowywanie treści
Publikowanie reklam kontekstowych i ograniczanie częstotliwości reklam w witrynie Humoq Kids
My podzieliliśmy naszą platformę na kilka sekcji. Humoq Kids został stworzony z myślą o naszej najmłodszej grupie docelowej i jest w pełni zgodny z COPPA. Jeśli jesteś użytkownikiem dziecięcym, powinieneś korzystać z Witryny Humoq Kids wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. Na Humoq.pl znajdziesz gry dla użytkowników powyżej 13 roku życia. Humoq.pl nie jest skierowany do dzieci poniżej 13 roku życia i nie będzie świadomie gromadzić danych osobowych od dzieci poniżej 13 roku życia

Aby dowiedzieć się więcej o COPPA, zapoznaj się z tym prostym, jednostronicowym przewodnikiem informacyjnym dotyczącym programu pieczęci kidSAFE: https://www.kidsafeseal.com/knowaboutcoppa.html.

10. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Jeśli jesteś osobą fizyczną w Unii Europejskiej (UE), zbieramy i przetwarzamy dane o Tobie tylko wtedy, gdy mamy do tego podstawę prawną zgodnie z obowiązującym prawem UE. Oznacza to, że zbieramy i przetwarzamy Twoje dane tylko wtedy, gdy:

Jest to konieczne ze względu na uzasadniony interes (nie nadrzędny przez Twoje indywidualne interesy dotyczące prywatności), takie jak zapobieganie oszustwom, ulepszanie Usługi i zwiększanie bezpieczeństwa Ser- vice i infrastruktura sieciowa;
Wyrazili Państwo zgodę na to zbieranie i przetwarzanie w określonym celu;
Niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań umownych; lub
Zgodność z obowiązkiem prawnym jest obowiązkowa.
W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe, opieramy się na naszym uzasadnionym interesie, masz prawo do sprzeciwu. Więcej informacji na temat korzystania z tego prawa można znaleźć w rozdziale 11 dotyczącym praw jednostki. Oto kilka przykładów naszych uzasadnionych interesów i przetwarzanych danych:

Bezpieczeństwo sieci i informacji (adres IP, identyfikator użytkownika/urządzenia)
Obsługa klienta i zapobieganie oszustwom (adres e-mail)
Ulepszanie naszych produktów i usług (dzienniki aktywności)
Na czym polegamy Twoja zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych, masz prawo do cofnięcia lub odmowy wyrażenia zgody w dowolnym momencie. Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę, skontaktuj się z nami, korzystając z informacji w punkcie 12 na temat kontaktu z indywidualnymi roszczeniami.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz dodatkowych informacji na temat podstawy prawnej gromadzenia i wykorzystywania Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami pod adresem prywatność@Humoq.pl.

11. Prawa indywidualne

Humoq daje Ci pewne opcje, jeśli chodzi o Twoje dane osobowe. Zapoznaj się z poniższymi informacjami, które podsumowują Twoje wybory i sposoby ich zastosowania. Odpowiemy na wszystkie prośby w rozsądnym czasie. Jeśli nasza pełna odpowiedź zajmie więcej niż miesiąc ze względu na złożoność lub zakres, poinformujemy Cię o tym i będziemy Cię na bieżąco informować. Przed spełnieniem jakiegokolwiek żądania możemy poprosić o więcej informacji w celu zweryfikowania Twojej tożsamości.

Przejrzyj i zaktualizuj swoje dane: Masz prawo do dostępu i aktualizacji wszystkich gromadzonych przez nas danych osobowych. Aby przejrzeć lub zaktualizować te dane, prześlij wniosek, korzystając z danych kontaktowych na końcu tej sekcji.

Usuń swoje dane: Masz również prawo do usunięcia swoich danych osobowych. Jest to czasami nazywane "prawem do bycia zapomnianym". Aby zażądać, abyśmy usunęli wszystkie Twoje dane osobowe, prześlij prośbę, korzystając z danych kontaktowych na końcu tej sekcji.

Po usunięciu Twoich danych osobowych z naszych usług nie możemy natychmiast usunąć pozostałych kopii z nasze aktywne serwery i nie możemy natychmiast usuwać danych z naszych systemów kopii zapasowych w celu archiwizacji, zapobiegania oszustwom i nadużyciom, analiz, zgodności z zobowiązaniami prawnymi lub z naszych systemów kopii zapasowych. w przeciwnym razie mamy uzasadnione przekonanie, że mamy do tego uzasadniony powód. Możemy również odmówić spełnienia tego żądania w pewnych szczególnych okolicznościach, na przykład gdy dane są niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego lub wykonania/obrony roszczenia prawnego.

Ograniczenie przetwarzania: Ty masz prawo ograniczyć sposób, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe w określonych okolicznościach. Jest to alternatywa dla żądania usunięcia Twoich danych. Zamiast prosić nas o usunięcie wszystkich Twoich danych osobowych, możesz zażądać, abyśmy ograniczyli wykorzystanie Twoich danych osobowych do określonych celów. Jeśli sprzeciwiasz się dokładności swoich danych osobowych, a my pracujemy nad weryfikacją tych informacji lub jeśli chcesz, abyśmy zachowali Twoje dane osobowe w związku z roszczeniem prawnym, ale chcesz, abyśmy zaprzestali przetwarzania, możesz zażądać, abyśmy ograniczyli nasze przetwarzanie.

Przenoszenie danych: Masz prawo do otrzymywania kopii swoich informacji w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, dzięki któremu możesz przenosić swoje dane między naszą usługą a usługami innych osób. Możemy poprosić o więcej informacji w celu zweryfikowania Twojej tożsamości przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych.

Prawo do sprzeciwu: Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego lub gdy przetwarzanie Twoich danych opiera się na uzasadnionych interesach. Możesz zażądać, abyśmy zaprzestali przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego. Jest to prawo absolutne i nie możemy odrzucić tej prośby. Poza marketingiem bezpośrednim, jeśli chcesz skorzystać z tego prawa, musisz określić konkretne powody, dla których sprzeciwiasz się przetwarzaniu Twoich danych, w zależności od Twojej konkretnej sytuacji. Nawet po otrzymaniu takiego wniosku możemy kontynuować przetwarzanie, jeśli jest to konieczne do wykonania / obrony roszczenia prawnego lub jeśli możemy wykazać przekonujący uzasadniony powód przetwarzania.

Jeśli jakiekolwiek roszczenie zgłoszone na podstawie niniejszy punkt jest ewidentnie bezpodstawny lub nadmierny, możemy odrzucić wniosek lub pobrać rozsądną opłatę w celu załatwienia wniosku. Jeśli zdecydujemy się odrzucić Twoją prośbę, poinformujemy Cię o przyczynach niepodjęcia działań i poinformujemy Cię o innych możliwych rozwiązaniach. Jeśli ustalimy, że wymagana jest rozsądna opłata, niezwłocznie powiadomimy Cię o tym i spełnimy Twoją prośbę po otrzymaniu tej opłaty.

12. Kontakt w sprawie indywidualnych roszczeń

Prosimy o skorzystanie z poniższych informacji podczas składania wniosku o skorzystanie z któregokolwiek z powyższych praw. Prosimy nie wysyłać próśb przez więcej niż jeden kanał komunikacji. Dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć na Twoją prośbę w rozsądnym czasie.

E-mail: [email protected]< /p>

Jeśli jesteś obywatelem lub rezydentem UE i chcesz zgłosić obawy dotyczące korzystania przez nas z Twoich informacji (i bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw, które możesz mieć), masz prawo zgłosić to swojemu lokalnemu przełożonemu.

13. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Możemy od czasu do czasu zmieniać niniejszą politykę prywatności, aby dostosować się do nowych technologii, praktyk branżowych, wymogów prawnych lub innych celów. Jeśli zaktualizujemy te zasady, zmiany zostaną odzwierciedlone na tej stronie i zaktualizujemy powyższą datę "ostatniej aktualizacji".

14. Informacje kontaktowe

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności lub w szczególności gromadzenia danych, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected]